Darujte 2% z dane a pomôžte nám pomáhať.

Prispejte k zvyšovaniu kvality života v zariadení pre seniorov

Pre niekoho 2 percentá z dane z príjmu nemusia predstavovať veľkú sumu, no my vďaka nim dokážeme veľa. Získané financie nám pomáhajú pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.
Vďaka tejto pomoci sme po minulé roky mohli zabezpečiť:

  • 40 antidekubitných matracov
  • špeciálne stoly na asistované kŕmenie
  • hygienické vozíky pre opatrovateľov
  • vybavenie do rehabilitačných miestností
  • vybudovanie chladenia priestorov v Bratislave

Vďaka vašej pomoci môžeme napĺňať naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starým ľuďom, ktorí to potrebujú.

Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete darovať 2 percentá z dane práve nám.

Stiahnite si tlačivá na poukázanie 2 % z dane:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Údaje na našu neziskovú organizáciu sú:

Casa Slovensko n.o.
Heydukova 14
811 08 Bratislava

IČO: 45741140
DIČ: 2023787799

Ak zaškrtnete vo formulári pre poukázanie 2 % políčko, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, budeme vedieť, kto nám daroval 2 percentá z daní a budeme sa vám môcť poďakovať. Za vašu pomoc vám zo srdca ĎAKUJEME!

Či sa naša organizácia stala pre rok 2023 prijímateľom 2 % je možné zistiť aj prostredníctvom Centrálneho registra oprávnených prijímateľov

Spoznajte naše služby