Našim cieľom je spokojnosť klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Rozvíjame stabilitu organizácie, ktorá rastie na kvalitných a pevných základoch. Sme inovatívni, načúvame spätnej väzbe zo strany klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Vytvárame procesy, vďaka ktorým sa zlepšujeme, aby sme poskytovali kvalitné služby ľuďom, na ktorých nám záleží. Chceme aby sa u nás klienti cítili ako doma. Preto k nim pristupujeme individuálne, s rešpektom, s úctou a vytvárame pre nich čo najviac zaujímavých kultúrnych, duchovných a sociálnych aktivít. Poskytujeme im profesionálnu starostlivosť na odbornej úrovni. Zamestnancom vytvárame príjemné pracovné prostredie, podporujeme a motivujeme ich v profesionálnom rozvoji. Preferujeme otvorenú, priateľskú a neformálnu komunikáciu. Snažíme sa o zvýšenie povedomia o dôležitosti a narastajúcom význame práce v sociálnych službách.

Martina Stroblová
Štatutár organizácie

Naše poslanie

V Casa sa každý deň snažíme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí hľadajú bezpečie, podporu a istotu, ich u nás aj nachádzali.

Priestor pre blízkosť.
Priestor pre individualitu.

Starostlivosť v Casa je založená na prístupe zameranom na človeka, ktorý sa vyznačuje rešpektom, sebaurčením a porozumením bez ohľadu na postihnutie. Do našej práce zavádzame overené prístupy a najnovšie poznatky z geriatrického výskumu.

Priestor pre

Bezpečnosť, inovácie, kompetencie a udržateľnosť sú naše explicitné hodnoty Casa, ktoré sú pre nás všetkých veľmi dôležité pri našich každodenných činnostiach.

Spoznajte naše služby