Partneri Casa Slovensko

Partneri

Partneri Casa Slovensko

Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám pomohli pri realizácii pilotného slovensko-rakúskeho sociálneho projektu, ktorého výsledkom je otvorenie zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia Casa Slovensko v Kučišdorfskej doline v Pezinku a v Bratislave.

Podporili nás

Zo srdca ďakujeme všetkým našim podporovateľom, súkromným osobám, firmám a organizáciám, ktorí nám pomáhajú zlepšovať naše služby a spríjemňovať pobyt seniorov v našich zariadeniach.

Spoznajte naše služby