Miesto istoty a bezpečia

Naše hodnoty

  • Istota a bezpečie
  • Inovácie
  • Kompetentnosť
  • Trvalosť a udržateľnosť

Naša vízia

Byť lídrom vo vytváraní bezpečného prostredia a istoty pre našich klientov.

Naša misia

Sprevádzať ľudí kompetentne, citlivo a v súlade so spoločenskými hodnotami v rôznych fázach ich života.

Čo je pre nás dôležité

Naše firemné hodnoty sú tvorené praxou. Hodnoty Casa nás sprevádzajú v našich každodenných činnostiach. Je pre nás dôležité – aby naši klienti cítili bezpečie a istotu, a trávili dni v našich domoch spokojne a radostne.

Naša práca je našim poslaním.

Náš príbeh

Získajte viac informácií o histórii a míľnikoch Casa Slovensko

Spoznajte naše služby