Priestor pre blízkosť

Štatutár a regionálni manažéri v zariadení

Ing. Martina Stroblová

štatutár

Organizácia

Casa Slovensko bola založená v roku 2013. Zakladateľom Casa Leben ako nezisková organizácia na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov.

Casa ako zamestnávateľ

Rešpekt, porozumenie, ocenenie a otvorenosť sú pre nás v spolupráci nevyhnutné.

Spoznajte naše služby