Vaša cesta k pobytu

Krok za krokom vám vysvetlíme ako môžete získať miesto v Casa zariadení.

Kto sme

Casa ponúka starostlivosť v dvoch zariadeniach pre seniorov a v dvoch špecializovaných zariadeniach. Naším ťažiskom je demencia, gerontopsychiatria, alzheimer a paliatívna starostlivosť.

Čo je pre nás dôležité

Pracujeme v medziodborových tímoch, aby sme našim obyvateľom a ich príbehom poskytli priestor, ktorý potrebujú. V našich zariadeniach Casa je architektúra prispôsobená životu a potrebám ľudí s demenciou a alzheimerom. Pre našich obyvateľov vytvárame neustály každodenný život v sociálnej komunite. Na požiadanie a podľa potrieb umožňujeme individualitu a súkromie.

Kam smerujeme

Našou víziou v najbližších rokoch je ďalšie rozširovanie našich špecializácií v oblasti alzheimer, demencia, gerontopsychiatria a paliatívnej starostlivosti.

Casa starostlivosť v číslach

2zariadenia sociálnych služieb
70+zamestnancov
118miest z toho 45 zariadenie pre seniorov a 73 v špecializovanom zariadení

Naša ponuka

Tu sa dozviete, ako vyzerá každodenný život v našich domovoch a spoznáte ťažisko našej práce.

Spoznajte naše služby