Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

 • Letná animoterapia

  Letná animoterapia

  Naši klienti opäť zažili letný deň plný zábavy. Počas výletu navštívili Poľnohospodárske družstvo Vajnory, kde pre nich bola pripravená animoterapia v spolupráci s Gazdovstvom Janka Hraška. Animoterapia je pravidelnou aktivitou, ktorú máme pre klientov oboch našich zariadení pripravenú. Ide o doplnkový typ terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie zvierat na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Srdcia […]

  Zobraziť viac: Letná animoterapia
 • Fyzioterapia pre klientov v BA

  Fyzioterapia pre klientov v BA

  Jednou z mnohých zásad pre zachovanie kvality života seniora je podpora jeho sebestačnosti. K tomu napomáha aj fyzioterapia, ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Fyzioterapeut spolupracuje s klientom, na základe klientových individuálnych ťažkostí vytvorí program na mieru, pričom cieľom tohto programu je čo najviac zachovať (prípadne obnoviť ak je to možné) funkčné schopnosti tela […]

  Zobraziť viac: Fyzioterapia pre klientov v BA
 • Fyzioterapia pre klientov v PK

  Fyzioterapia pre klientov v PK

  Fyzioterapia u seniorov poskytuje nenahraditeľnú zložku ich života v zmysle udržania ich motorických a kognitívnych funkcií.  Klientom tak pomôžeme v dôležitých zručnostiach a schopnostiach ako: Rehabilitácia zahŕňa cvičenia ako cievna gymnastika, dýchacia gymnastika, posilňovacie a strečingové cvičenia, reedukáciu chôdze, či individuálne cvičenia na lôžkach pre ležiacich klientov. Klientom vieme ponúknuť taktiež liečebnú masáž a mäkké techniky s cieľom uvoľnenia svalstva a napätia v tkanivách. […]

  Zobraziť viac: Fyzioterapia pre klientov v PK
 • Medzinárodný športový vyzývací deň

  Medzinárodný športový vyzývací deň

  V tento deň sa organizujú rôzne športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni. Naši klienti sa zapojili do piatich športových disciplín a spoločne zabojovali o víťazstvo. Súťaživosť v nich stále je.

  Zobraziť viac: Medzinárodný športový vyzývací deň
 • Ergoterapia

  Ergoterapia

  Pracovná terapia u seniorov. Podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií, začlenenie jednotlivca do spoločnosti a prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho života. Cieľom ERGOTERAPIE je predovšetkým dosiahnutie sebestačnosti v bežných denných aktivitách a voľnočasových činnostiach. Naše dámy sa vrátili do čias, keď si v záhradkách sadili a pestovali kvety. Výsadba kvetín je u nás neoddeliteľnou […]

  Zobraziť viac: Ergoterapia
 • Pravidelné omše pre klientov

  Pravidelné omše pre klientov

  Viera je dôležitou súčasťou života väčšiny našich klientov. Preto v našich domovoch pre seniorov pravidelne organizujeme omše, na ktorých sa klienti môžu aktívne zúčastniť.

  Zobraziť viac: Pravidelné omše pre klientov

Zostante s nami v kontakte

Spoznajte naše služby